Studenci studiów licencjackich online w dowolnym czasie korzystają z materiałów (głównie w plikach tekstowych, pdf, pokazach) obejmujących program studiów zgromadzonych na Platformie edukacyjnej. Dostęp do materiałów edukacyjnych 24h/7 dni w tygodniu.

Obowiązkowo w semestrze dwa weekendowe zjazdy w siedzibie Uczelni.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie Egzaminu Dyplomowego i uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.
Egzamin dyplomowy odbywa się w Brzegu.