Zaprasza do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Celem jest pomoc w przekwalifikowaniu, uzyskaniu umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych pracodawców oraz osób pracujących i zapobieganie utracie zatrudnienia.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są adresowane do: pracodawców i pracowników.

O dofinansowanie może ubiegać się:

-Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
-Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia
-Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta
-Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji, lub uprawnień zawodowych

Wysokość dofinansowania z KFS:

 W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na wniosek Pracodawcy, można otrzymać środki na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w  wysokości

  • Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
  • Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego.
  • Maksymalna wartość dofinansowania to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 Jak skorzystać z dofinansowania?

  1. Wybierz odpowiedni dla siebie kierunek studiów/kursu – skorzystaj z naszej oferty
  2. Pracodawca wysyła wniosek o dofinansowanie do Powiatowego Urzędu Pracy,
  3. Powiatowy Urząd Pracy przyznaje 80% lub 100% dofinansowania.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy (pup) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Wnioski dostępne są na stronach internetowych pup lub w ich siedzibach.

Liczy się kolejność składania wniosków.