CZESNE
opłata rekrutacyjna: 100 zł
I rok nauczania – 3 600zł.

3 raty – I rata-1 250zł; II rata-1 250zł.; III rata- 1 250zł.;
10 rat – miesięcznie  po 360zł.

II rok nauczania – 3 600zł. j.w.
III rok nauczania – 3 600zł. j.w.
konto WSHE w Brzegu:  47 1090 2141 0000 0001 3727 9273
Uczelnia objęta jest Systemem Stypendialnym z MNiSzW – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z 30.08.2005r).

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów studiów zaocznych:
  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  • zapomoga losowa